Infrastruktur till förfogande

Miljöövervakning bygger på återkommande undersökningar. Östersjöcentrum tillhandahåller fältstation och forskningsfartyg i norra Egentliga Östersjön för dessa ändamål.

Ansök online om fartygstid eller boka Askövistelse. Läs under pågående forskning för aktuell info om säsongens inbokade miljöövervakning. 

Vid Askölaboratoriet ingår dessa projekt i miljöövervakningens Kust och hav-program: