Infrastruktur till förfogande

Miljöövervakning bygger på återkommande undersökningar. Östersjöcentrum tillhandahåller fältstation och forskningsfartyg i norra Egentliga Östersjön för dessa ändamål.

Ansök om utsjöfartygstid eller boka Askövistelse.

Vid Askölaboratoriet ingår dessa projekt i miljöövervakningens Kust och hav-program: