Forskning

Conduct research at Askö Laboratory

Fortfarande är kunskapen om livet under ytan närmast rudimentär för havet, jämfört med vad vi vet om landmiljöer. På fältstationen Askölaboratoriet möts forskare med olika mål. Många arbetar för att förbättra vår grundläggande kunskap om ekologin i olika livsmiljöer. Andra arbetar med att specifikt påvisa vilken effekt olika typer av mänsklig störning har på olika arter och ekosystem.

Många möjligheter
På Askölaboratoriet erbjuds forskare flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.

En gemensam resurs
Forskningen på Askö bedrivs året om, men till större delen under sommarhalvåret.
Stationen är öppen för forskare från hela Sverige och världen. Den nyttjas endast för fältarbete och har inga fast stationerade forskare. Ett 100-tal forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter vistas årligen på Askölaboratoriet under kortare eller längre perioder. Av cirka 3000 årliga 'gästdagar', är ungefär tredjedel forskningsrelaterade och resten kurser och möten.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.