Kontakt

Asköfolk

Askölaboratoriet

Vi som arbetar på Askö har många olika arbetsuppgifter. Utöver vanligt underhåll av byggnader, båtar och utrustning tar vi emot bokningar och planerar allas vistelse på bästa sätt utifrån önskemål och möjligheter. Vi sköter transporter och provtagningar, visar er tillrätta och hjälper till om något problem uppstår.

Organisationsnummer: 202100-3062

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
OBS! Ange referens 484 på fakturan

Postadress
Askölaboratoriet
619 92 Trosa
Hitta till oss!