Mätboj

Oceanografisk mätboj utanför Askö

Mätbojen provtar havet i realtid, intill ligger provtagningspunkt B1

Strax söder om Askö finns sedan 2014 en mätboj som mäter oceanografiska grunddata i realtid. Den ingår i ett nätverk av liknande bojar runt kusten. Bojen sjösätts om våren, och tas i land innan isläget riskerar att bli svårt.

Bojen ligger vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden, där forskare tagit prover sedan 1960-talet. Koordinaterna är N58 ­ 48,118 grader, E17 ­ 37,507 grader.

Upptagning av mätboj

Askölaboratoriets mätboj byggs ut

Askölaboratoriets mätboj har byggts ut med ännu en sensor. Sensorn kommer att mäta olika pigment och löst organiskt material. Man kommer därmed att kunna se vilka växtplanktongrupper som dominerar i vattenmassan liksom få bättre underlag för satellitövervakning.

Bojen sjösätts av Askös personal

Ny boj liverapporterar om tillståndet i Östersjön

Våren 2014 sjösattes en ny oceanografisk mätboj i Yttre Hållsfjärden, strax söder om Askö. Vid mätstationen, som kallas B1 har forskare tagit prover sedan 60-talet. Men nu kommer man för första gången ha en realtidsövervakning.

Mätbojen är EJ i drift under vintersäsongen

Informationen om miljöläget vid B1 kommer att visas på nytt i mars när mätbojen återigen sjösätts. 

Aktuella miljöförhållanden B1/Askö

Mätbojsdata Askö

Följ mätvärden för salthalt, temperatur, syrgas, grumlighet, klorofyll och vindförhållanden:

Kustmätsystem

Bojgrafik

Bojprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet och SMHI. Det är finansierat av Vetenskapsrådet.

  • Klicka för att se större grafik: Grafik (185 Kb)

Askös mätboj

För tekniska frågor kontakta: Mattias Murphy, skeppare och tekniker på Askö, 08‑553 785 82, mattias.murphy@su.se

För frågor om datatillgång och önskemål kontakta: Eva Lindell, arbetsledare  på Askö, 08‑553 785 61, eva.lindell@su.se