Testa vår snorkelled eller titta i vattnet med vattenkikaren.

Praktisk information

Öppet hus brukar vara ett populärt evenemang, så vi rekommenderar att du bokar din utfärd i god tid - först till kvarn gäller både för Storsand och båtplatserna vid våra bryggor.

Aktiviteter

Under dagen kan du ta del av föreläsningar om den senaste Östersjöforskningen, och prova på egna utforskande aktiviteter tillsammans med våra forskare på Askö. Upptäck vad som lever i Östersjöns bottensediment, vilka farliga metaller som finns på båtskrov och hur det ser ut ombord vårt alldeles nya forskningsfartyg.

PROGRAM
11.00 och 12.00 - Föreläsning:

Östersjön och Östersjöforskning, Tina Elfwing, föreståndare Östersjöcentrum

10.15 - 13.00 - Välj bland aktiviteterna och demonstrationerna vid våra olika stationer:

• Livet på grunda, mjuka bottnar. Landvad dras 11.00.
• Visning av R/V Electra af Askö.
• Fisksamhällen och habitatkvalitet i ålgräsängar.
• Växter, fisk och småkryp i grunda vatten.
• Vad lever i sedimenten på Östersjöns botten?
• Titta på småkryp i lupp.
• Fortplantningsbeteende och övermognad av ägg hos storspiggen
• Hur mycket farliga metaller finns på båtbotten?

Öppet hus på Askö 2017 (145 Kb)

Några av besökarna hjälper forskare att hitta invånare i bottensediment.
Några av besökarna hjälper forskare att hitta djur i mjukbottenprover.

 

Transport

Transport med M/S Storsand
Avfärd: 09:00 Trosa hamn
Hemfärd: 13:00 Askö 
Boka biljett: Trosa Turism, info@trosa.com eller 0156-52222

Egen båt Det finns visst utrymme att lägga till vid våra bryggor. Anmäl din ankomst till personalen på Askö senast 10 juni om du vill försäkra dig om plats: 08-5537 85 80.

Exempel på taxibåt

  • Staffan Hammar, 070-533 6979
  • Magnus Scherp, 070-958 6698