Del av Södermanlands vattenvecka 2016

Södermanlands första vattenvecka pågår 28 maj - 5 juni. "Vi samlar länet kring en av våra största miljöfrågor - för att vatten är mer än vatten." Askös Öppet hus ingår i programmet för denna satsning. Mer om vattenveckan.

Aktuell forskning om Östersjöns miljö

Våra forskare kommer att presentera sina studier och finnas tillgängliga för information. Dessutom finns möjlighet att testa vår snorkelled, vattenkikare, sålla småkryp och titta i mikroskop.

Transporter och information

Transport med M/S Storsand
Avfärd: 09:00 Trosa hamn
Hemfärd: 13:00 Askö
Boka/köp biljett: Trosa Turism, info@trosa.com eller 0156-52222

Egen båt
Det finns visst utrymme att lägga till vid våra bryggor. Anmäl din ankomst till personalen på Askö senast 1 juni om du vill försäkra dig om plats: 08-5537 85 80.

Exempel på taxibåt

  • Staffan Hammar, 070-533 6979
  • Magnus Scherp, 070-958 6698

Medtag gärna matsäck att avnjuta vid badklippan!

VÄLKOMNA!

Se foton från Öppet hus 2016 på Askölaboratoret, Östersjöcentrums Facebook: