ArtDatabanken (ADb) ska tillsammans med Naturvårdsverket (NV), Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelserna genomföra utbildning i uppföljning i marina skyddade områden. Ansvaret för utbildningarna fördelas mellan ADb och värdlänet i samråd med NV och/eller HaV. Metodernas manualförfattare från Stockholm- och Göteborgs Universitet medverkar på kursen.