Forskare från IOW, Warnemunde och Stockholms universitet ombord Electra. Foto: Isabell Stenson
Forskare från IOW, Warnemunde och Stockholms universitet ombord Electra.
 

Internationell workshop på Askö och R/V Electra

Under en intensiv vecka samlades 35 forskare, skeppare, tekniker och programmerare från  Östersjöländerna, USA och Svalbard för att utbyta erfarenheter kring mätutrustning för marin forskning.

Workshopen fokuserade på att diskutera gemensamma utmaningar kring provtagning och analys av den fria vattenmassan och kartering av havsbotten. Deltagarna presenterade pågående utvecklingsprojekt inom sina respektive områden och hade praktiska workshops ombord R/V Electra.

- Vi är många som jobbar väldigt utspritt med de här metoderna och det är få tillfällen då vi kan diskutera arbetet med varandra. Den här workshopen har varit ett bra tillfälle att ta fram lösningar på gemensamma frågor, säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum.

R/V Electras sonarsystem gör det möjligt att kartlägga havsbottens yta och ta profiler på ner till 600 m djup i bottensedimenten. Foto: Isabell Stenson
R/V Electras sonarsystem gör det möjligt att kartlägga havsbottens yta och ta profiler på ner till 600 m djup i bottensedimenten.
 

Vikten av jämlik och öppen forskning

Återkommande samtal inom gruppen var kalibrering av instrument, hur mätningar tolkas och används inom olika områden och hur man kan säkerställa att alla jobbar på ett liknande och jämförbart sätt. Det arbetet hoppas deltagarna fortsatt diskutera gemensamt framöver.

En annan utmaning som man avslutningsvis försökte lösa var hur forskningsdata kan tillgängligöras. Då stora och användbara datamängder redan existerar i olika, ofta slutna, databaser diskuterades förslag till hur forskningsinstitutioner och myndigheter kan samarbeta bättre för att dela dessa.

Efter en en tuff men givande vecka har ett antal samarbeten nu initierats och förhoppningen är att det nybildade nätverket ska kunna ses igen under liknande former.