Ett två-dagars möte med seminarier där doktoranderna presenterar sitt arbete för varandra. Syftet är att utbyta tankar och idéer kring egen och andra doktoranders forskning och ha ett mötesforum för detta. I och med dessa seminarier övades även presentationsteknik.