Genomgång av resultat från projekt Levande kust under 2013.