Studiebesök av förbundsstyrelserna i Svealands kustvattenvårdsförbund och Sthlm-Uppsala läns luftvårdsförbund. Under dagen fick besökarna information om verksamheten på Askölaboratoriet och vid Östersjöcentrum i stort.

Läs mer om Östersjöcentrums arbete inom SKVVF