SPACES (Sustainable poverty alleviation from coastal ecosystem services) är ett forskningsprojekt som syftar till att empiriskt testa och förstå komplexa relationer mellan kustnära ekossystemtjänster och välfärd i fattiga kustsamhällen som står inför stora framtida utmaningar i Kenya och Mocambique. Projektet är tvärvetenskapligt och består av samarbetspartners med såväl samhällsvetenskaplig som naturvetenskaplig bakgrund. Projektet startade i september 2013 och involverar forskare från Sverige, England, Kenya, Mocambique, Kanada och USA.

Nyckeln till framgång i detta projekt är god kommunikation mellan alla samarbetspartner. Därmed syftar detta möte till att träffa nyckelpartners inom SPACES projekt för att uppdatera oss kring det fältarbete som hittills gjorts i Kenya och Mocambique (framgångar, eventuella komplikationer som uppstått osv) samt att diskutera hur vi nu ska gå vidare. Vi har tidigare haft ett möte i Mocambique och ett i England. Därmed kommer vi nu att träffas i Sverige denna gång och Askö vore en väldigt fin plats för att skapa ett trevlig och kreativt möte.

Läs mer om SPACES