Introduktion och välkomsthälsning av Lena Kautsky, professor emerita och senior advisor vid Östersjöcentrum.

Utställningar och expertföredrag om aktuella ämnen

På Askölaboratoriet fick de 70 besökarna från SEKOM höra tre experter från Stockholms universitet berätta om:

  • Ekologi och naturvärden i grunda Östersjövikar, Joakim Hansen, Östersjöcentrum
  • Växtklädda bottnars hälsa, Ellen Schagerström, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
  • Från djupa bottensediment till övergödning längs kusten, Lena Viktorsson, Östersjöcentrum

Arrangör för konferensen: Elin van Dooren, kommunekolog, Trosa
Kontaktperson Asköbesök: Nastassja Åstrand, informatör, Östersjöcentrum

Bakgrund

Under 2015 så kommer Trosa och Nyköpings kommuner stå som värdar för Ekokommunernas årsmöte. Sveriges Ekokommuner (SEKOM) är en ideell förening bestående av 97 medlemskommuner som arbetar för hållbar samhällsutveckling. Årsmötet är ett tillfälle för kunskapsuppbyggande, nätverkande och inspiration och det brukar vara välbesökt, ca 100 personer, både politiker och tjänstemän från hela landet.

Temat för årsmötet är giftfri miljö och rent vatten och det kommer därför ingå ett besök vid Askölaboratoriet för få veta mer om aktuell Östersjöforskning.