Den 8:e maj for SMVJ på studiebesök till Askölaboratoriet i Trosa skärgård. En intressant och spännande dag om marinbiologi, i en miljö som man annars inte har möjlighet att besöka.

Docent Michael Tedengren och professor Lena Kautsky förklarade varför Östersjön är så mycket känsligare än andra vatten – bl a på grund av det begränsade vattenutbytet genom Öresund. Salthalten blir generellt lägre ju längre norrut man kommer vilket också gör Östersjöns organismer mer känsliga än de som bor i riktigt salta hav.

Vi lärde oss namnen på de vanligaste vattenväxterna, och fick veta varför vi halkade på klippornas hala alger. Och vi kände oss extra tacksamma mot Östersjöns blåmusslor som lyckas rena och filtrera hela havets vattenvolym under ett års tid.

Läs hela reportaget!