Beijerinstitutet ordnar sedan 1993 årligen en workshop på Askö. Ett tjugotal internationellt ledande forskare inom ekologi och ekonomi träffas över en helg för att få bättre förståelse för varandras dicipliner och diskutera ett gemensamt tema.

Arbetsmötena genomförs i övertygelsen att stora miljöutmaningar bara kan lösas om man inser att ekologiska och socioekonomiska system hänger intimt samman. För att få en bra och kreativ dialog mellan forskare med helt olika bakgrund behövs också en trivsam, varm och öppen atmosfär, något som kännetecknar Askölaboratoriet.

Mötena har gett upphov till ett flertal uppmärksammade artiklar i välrenommerade tidskrifter som Science och Ambio.

För mer information kontakta: Christina Leijonhufvud, chris@beijer.kva.se the Beijer Institute of Ecological Economics