På färden ut till ön låg dimman stundtals tät, men mycket sjöfågel och en imponerande havsörn kunde till allas glädje skymtas vid ett skär när molnen tillfälligt lättade.

  • Lena Kautsky hälsade välkommen och berättade om Östersjön och dess miljö med många konkreta exempel. Hon poängterade de stora förbättringar som åstadkommits genom åren genom olika åtgärder, och skickade med några önskemål och budskap från forskarna.
  • Annika Tidlund  presenterade Östersjöcentrum och dess roll på Stockholms universitet och i samhället.
  • Barbara Deutsch, forskningskoordinator på Askö, berättade om de större forskningsprojekt som utförts under säsongen.

Efter rundvandring och lunch i strålande sol for en nöjd grupp vidare mot Tullgarn.