Tidigare möten och besök

meetings and visits on Askö

Möten och besök på Askölaboratoriet

Askölaboratoriet är en utmärkt plats för möten där både forskning och havsmiljö kan visas upp och avspända diskussioner hållas. Det isolerade läget och de vackra omgivningarna ger ett lugn och en närvaro hos mötesdeltagarna som annars är svårt att få till. Många besökare får själva prova på att dra landvad och studera insamlade djur och växter inne på laboratoriet.

Möten och besök 2017

 • Scientific writing workshop NOVEMBER. Workshop for PhD students from Dept of Geological Sciences, Stockholm University
 • Möte: Plant-Based Species Interactions OKTOBER. Årlig träff för en av forskargrupperna vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet.
 • Kungligt besök på Askölaboratoriet SEPTEMBER. Askö gästades av Kronprinsessan Viktoria och premiärbesökaren prinsessan Estelle.
 • Internationell workshop om marina mättekniker SEPTEMBER. 35 forskare, skeppare, tekniker och programmerare från Östersjöländerna, USA och Svalbard samlades under en vecka för att utbyta erfarenheter kring mätutrustning för marin forskning.
 • The Askö meeting by Beijer Institute of Ecological Economics SEPTEMBER. Årligen återkommande möte med Beijerinstitutets styrelse och cirka 25 inbjudna gäster, främst ekonomer och ekologer. Ett speciellt tema behandlas varje år. Arrangör: Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
 • Öppet hus på Askölaboratoriet JUNI. Askölaboratoriet presenterade aktuell Östersjöforskning och visade upp stationens resurser, inklusive det nya forskningsfartyget R/V Electra för besökarna.
 • SeaWin Workshop 1 - LCA Guidelines JUNI. Workshop on Life Cycle Analysis Guidelines by the Beijer Institute and the Royal Swedish Academy of Sciences
 • PhD Workshop JUNI. Gemensam workshop för doktorander vid institutionen för geologiska vetenskaper och Naturhistoriska riksmuseet.
 • Studiebesök, DEEP MAJ. Studiebesök för teknisk/administrativ personal vid Institutionen för ekologi miljö och botanik.

Möten och besök 2016

 • Climate Science and Quaternary Geology workshop SEPTEMBER. Workshop for the Climate Science and Quaternary Geology (CQ) Research Unit within the Department of Physical Geography at Stockholm University.
 • Dramatens personal på studiebesök på Askö SEPTEMBER. Under studiebesöket i september på Askölaboratoriet fick Dramatens personal inte bara inblickar i forskningen om Östersjön, utan också exempel på hur forskning från olika områden behövs för att förstå och angripa de globala utmaningar vi står inför.
 • The Askö meetings by the Beijer Institute SEPTEMBER. Årligen återkommande möte med Beijerinstitutets styrelse och cirka 25 inbjudna gäster, främst ekonomer och ekologer. Ett speciellt tema behandlas varje år. Arrangör: Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
 • Öppet hus på Askölaboratoriet JUNI. Den 4:e juni är det dags för öppet hus på Askölaboratoriet. Då presenteras aktuell forskning och det finns möjlighet att titta närmare på forskningsstationens resurser. Welcome to Askö on the 4th of June to learn more about the research and resources at the field station!
 • SES-LINK project workshop JUNI. Workshop on modelling human decisions in agent-based models of social-ecological systems.
 • Intercalibration workshop for Sentinel-3 validation radiometers MAY. PhD training course (international), Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University
 • Research workshop: Stockholm-Helsinki collaboration APRIL. A workshop for researchers within the Baltic Sea research collaboration
 • SWETOX planning meeting FEBRUARY. Swetox Södertälje, the hub of the center, have arranged a planning workshop at Askölaboratory.

Möten och besök 2015

 • Askölaboratoriet i Gaudeamus I senaste numret av Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus redogörs för hur det är att ha en en sådan speciell arbetsplats som Askö.
 • SR Klotet om syrefria bottnar Vetenskapsradion Klotet är Sveriges Radios internationella miljöprogram. I onsdags sändes ett program om syrebristen på Östersjöns bottnar där tre av Östersjöcentrums experter bidrog med sin kunskap.
 • Bolin Centre/ResClim PhD Conference PhD-conference on the physical and chemical components of the climate system
 • Möte om forskning om klimat och Östersjön Möte om samarbete mellan Östersjöcentrum och Bolincentret för klimatforskning
 • ArtDatabanken Möte på Askö 24-25 juni. Metoder för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden.
 • Öppet hus på Askölaboratoriet JUNI. Askölaboratoriet presenterade aktuell Östersjöforskning och visade upp stationens resurser, inklusive det nya forskningsfartyget R/V Electra för besökarna.
 • The Askö Meetings Årligen återkommande möte med Beijerinstitutets styrelse och cirka 25 inbjudna gäster. Ett speciellt tema behandlas varje år. Arrangör: Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
 • Sveriges ekokommuner på Asköbesök 28 maj, årsmöteskonferens med besök på Askölaboratoriet

Möten och besök 2014

Möten och besök 2013

 • Miljönämnden i Nyköping Ett tiotal personer från Miljönämnden i Nyköping kom till Askö på ett studiebesök 10 oktober. Syftet var att få utökad kunskap om Östersjön, status, problem och möjligheter.
 • Winder Lab - working group meeting Ett arbetsgruppsmöte som hölls på Askölaboratoriet 30 september - 1 oktober
 • Meteorologiska Institutionen, Stockholms universitet 27 september kom Meteorologiska Institutionen på besök med sina kandidatstudenter för att presentera Askölaboratoriet och prata om forskningsmöjligheter i ämnet meteorologi/oceanografi/klimat samt att presentera själva utbildningen och karriärmöjligheter. Det ska också ge studenter från olika årskullar ett tillfälle att umgås och byta erfarenheter.
 • Länsstyrelsen Gävleborg Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Gävleborg hade fortbildningsdag om skyddsvärda marina miljöer på Askö 2-3 september. Då ingick en presentation av Östersjöcentrums verksamhet.
 • Askö Meetings Årligen återkommande möte med Beijerinstitutets styrelse och inbjudna gäster. Ett speciellt tema behandlas varje år.
 • Besök av Familjen Erling-Perssons stiftelse Den 2 september tillbringade Familjen Erling-Perssons stiftelse en heldag på Askölaboratoriet med rundvandring på laboratoriet, diskussioner med forskare och presentation av aktuell Östersjöforskning och Askös fältverksamhet.
 • Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns Högskola Den 29-30 augusti hölls uppstartsmöte inom ett nytt forskningsprojekt som har som syfte att, utifrån Elinor Ostroms teorier om allmänna naturresursers förvaltning, studera förutsättningar för hållbar regional miljöförvaltning i Östersjön.
 • Besök Askölaboratoriet 15 juni! 15 juni är alla intresserade välkomna att besöka Askölaboratoriet. Forskningen, fältstationens fartyg och andra resurser kommer att visas upp.
 • Askö Retreat Ett verksamhetsmöte för Östersjöcentrum, 7-8 maj

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa