I samband med vattenvårdsförbundets årsmöten arrangeras någon aktivitet som ska öka medlemmarnas kunskaper inom vattenvårdsområdet. I år besöktes Askölaboratoriet.

Förbundet arbetar med miljöövervakning och vattenvårdande åtgärder inom Trosaåns avrinningsområde, med Östersjön som recipient. Syftet med besöket var att tydliggöra den kopplingen samt att få ökad kunskap om Östersjön och den forskning som bedrivs på Askölaboratoriet.