Möten och besök

Möten och besök på Askölaboratoriet

Askölaboratoriet med sin idylliska framtoning är på många sätt idealisk för såväl kreativa möten som inspirerande och lärorika studiebesök. Det isolerade läget och de vackra omgivningarna ger ett lugn och en närvaro hos mötesdeltagarna som annars är svårt att få till. Många besökare får själva prova på att dra landvad och studera insamlade djur och växter inne på laboratoriet.

Kunskapen når fram

Beslutsfattare och opinionsbildare vill ofta fördjupa sina kunskaper och få möjlighet att diskutera angelägna frågor med experter på området. Askölaboratoriet är en utmärkt plats för sådana möten, där både forskning och havsmiljö kan visas upp, och avspända diskussioner hållas. Även miljögrupper, pensionärsföreningar och personalgrupper från olika håll kommer ofta för att lära sig mer om Östersjön och havsforskning, och journalister tycker det är spännande att göra intervjuer och reportage på plats. Mitt i havet så att säga!

Till prislistan!

På Askö finns många bra möteslokaler. Foto: Askölaboratoriet

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa