Marina nätverk

LTER

Svenska LTER

LTER (Long-Term Ecosystem Research) Europe är ett nätverk för europeiska områden där det har bedrivits ekosystemforskning och miljöövervakning under lång tid. Här ingår Himmerfjärden – Askö – Landsortsdjupet.

Bojen sjösätts av Askös personal

Oceanografiska mätbojar

Strax söder om Askö finns sedan 2014 en mätboj som mäter oceanografiska grunddata i realtid. Den ingår i ett nätverk av liknande bojar runt kusten. 

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Östersjöcentrum i sociala medierÖstersjöcentrum på Facebook Universitetet på Instagram Östersjöcentrum på Linkedin Östersjöcentrum på Twitter Östersjöcentrum på YouTube