Med havet som arbetsplats

Med ord från både fältstationens skeppare och tekniker, och dess forskare och doktorander får studenttidningens läsare veta hur det är att ha havet som kontor. Där finns känslan att ens jobb gör skillnad men det innebär också ett krävande anpassningsarbete för att utforma optimala forskningsförsök. De intervjuade verkar oavsett väder inte vilja byta bort sina unika jobb!

"Det enda som skvallrar om att vi faktiskt befinner oss på Stockholms universitet är typsnittet på Askös skyltar" skriver Gadden från sitt besök på Askö.