Gå direkt till kurser, möten och besök

Aktuell forskning kommande fältsäsong (ändringar kan förekomma)

Övermognad av ägg hos storspiggen, Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Påverkan av aktivt kol på Östersjö-arter, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

UPPBASER kommer att undersöka betydelsen av mänsklig påverkan och klimatrelaterade processer som resulterar i perioder av övergödning och syrebrist i Östersjön under de senaste 2000 åren. Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola.

Projektet jämför smaltång med blåstång för att se om arterna fyller olika funktioner i ekosystemet. Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Åtgärder för att förbättra rovfiskbeståndet i ytterskärgården och hur detta påverkar grunda ekosystem, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Social-ekologiska förändringar i Östersjöns fiskesystem, Stockholm Resilience Centre.

Baltic Ecosystem Adaptive Management (BEAM), rapport- och skrivtid, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Cycling of dissolved silica in the Baltic Sea under changing environmental conditions, Tema Miljöförändringar vid Linköpings universitet.

Combining ocean color remote sensing and hydrological parameters for evaluating the effect of terrestrial run-off on coastal ecology, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Interactive effects of food quantity and quality on the food-web structure of marine ecosystems, Institutionen för ekologi miljö och botanik vid Stockholms universitet.

The impact of antropogenic acidification on phytoplankton of Swedish waters, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

N2-fixing cyanobacteria under ocean acidification: Close-up on aggregate microenvironments, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

How do N2-fixing cyanobacteria cope with fluctuating phosphorus availability in the Baltic Sea, Max Planck Institute for Marine Microbiology, University of Bremen.

Plantfish, Testing vegetation-driven positive feedbacks in a trophic cascade and mesocosms studies, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Seasonal sea ice effect on water quality, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Methane formation and oxidation in oxygenated waters during a cyanobacteria bloom, Geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Samordnat Kontrollprogram för Oxelösundskusten, Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet.

Miljöövervakning mjukbottenfauna, Trend- och områdesövervakning av mjukbottenfauna.

Miljöövervakning makroalger, Trend- och områdesövervakning av vegetationsklädda bottnar.

Miljöövervakning fria vattenmassan, Högfrekvent övervakning av den fria vattenmassan – kombinerat recipientkontroll- och miljöövervakningsprogram.

Inbokade kurser, möten och besök

Vecka 19
Kurs om naturens organismer och processer från Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Vecka 22
Kurs om ekologi och naturresurser från Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Sveriges Ekokommuner besöker Askö. På Askölaboratoriet kommer de 70 besökarna från SEKOM att få se en liten utställning och höra tre experter från Stockholms berätta om aktuella forskningsämnen.

Vecka 23
Lärarlyftet ordnar utbildning för lärare i att handleda gymnasiearbeten inom maringeologi, Institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet.

Vecka 24
13 juni är det dags för öppet hus på Askölaboratoriet. Då presenteras aktuell forskning och det finns möjlighet att titta närmare på forskningsstationens resurser.

Forskningsskolan är en gymnasiekurs som elever från naturvetarutbildningar kan ansöka om att bli antagna till, i år får sex av eleverna utföra ekologiska experiment på Askö.

Vecka 26
Möte om Metoder för uppföljning av marina miljöer i skyddade områden, ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vecka 27
Kurs i marinbiologi från Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik.

Vecka 32
Kurs om Östersjöns miljö från Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik.

Internationell kurs om Östersjöns ekosystem, arrangerad av Leibniz Institute for Baltic Sea Research i Warnemünde, IOW och Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Vecka 35
Doktorandkurs i klimatförändringars effekter på den marina miljön, ordnad av BEAM och Baltic Earth - programmen.

Vecka 36

Möte och guidning för Kommunstyrelsens ekoutskott, Trosa kommun.

Möte och besök av LRF Enheten Näringspolitik och äganderätt med föredrag om påverkan på Östersjön från lantbruket.

Vecka 37
Kurs i maringeologiska och geofysiska karteringsmetoder från Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper.

The Askö Meetings är ett årligen återkommande möte med Beijerinstitutets styrelse och cirka 25 inbjudna gäster. Ett speciellt tema behandlas varje år.

Doktorandkurs i Dynamic Ecological Modeling

Vecka 38
Kurs i miljövetenskap från Stockholms universitet, ACES, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet.

Samarbetsmöte mellan Östersjöcentrum och Bolincentret för klimatforskning

Vecka 39
Fördjupningskurs i Östersjöns ekosystem och naturresurser från Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Vecka 42
Kurs i geokemiska Fältmetoder från Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper.

Vecka 44
Orienteringskurs HAVET från Stockholms universitet, Institutionen för geologiska vetenskaper.

Vecka 45
ResClim doktorandkonferens

Vecka 48
Masterkurs i marin populations- och ekosystemdynamik från Stockholms universitet, Institutionen för ekologi miljö och botanik.