Både antal olika forskare som använde Askös resurser och antal forskardagar var högre 2014 jämfört med de flesta andra år. Nästan 100 forskare, doktorander, examensarbetare och assistenter utförde tillsammans fler än tjugo olika projekt på Askö. Av totalt 3335 gästdagar stod forskare, assistenter, doktorander och examensarbetare för 914 av dem.

Fokus på Östersjöns stora problem

De flesta studierna rörde övergödningen på något sätt och handlade till exempel om upptag och transport av näringsämnen i olika delar av Östersjöns näringsväv. Oftast var det havets minsta organismer som skulle ge svaren, cyanobakterier och organismer i bottensedimenten hörde till huvudrollsinnehavarna. Miljöföroreningar var ett annat hett ämne och det gjordes studier för att ta reda på effekter av antifoulingfärger, hormonstörande ämnen, plastpartiklar och fartygsavgaser.

Askö deltar numera i ett internationellt nätverk som samlar och främjar platser där ekosystemforskning och övervakning bedrivits under betydande lång tid. Det är tack vare den omfattande provtagningen inom de nationella miljöövervakningsprogrammen som man platsar inom nätverket. Förra året sjösattes också Askös mätboj som blir ytterligare ett sätt att följa havets hälsa.

Fler lockas att ordna möten

Den stora bulken av gästdagar, 1812 stycken, utgjordes som vanligt av universitetskurser från olika lärosäten. Men allt fler tycks se fördelar med att ordna någon typ av mötesevenemang vid Askölaboratoriet. 2014 uppgick mötes- och besöksdagarna nämligen till över 600.

Det är kanske inte så konstigt att intresset ökar eftersom Askö på många sätt är en optimal plats för en givande kick-off för ett projekt eller ett möte om angelägna havsfrågor. Att Östersjöcentrums nätverk av experter finns nära till hands är en viktig resurs för dessa möten och besök.

Som exempel kan nämnas en längre workshop med forskningsprojektet DEMO då många av Sveriges främsta fiskförvaltningexperter deltog. Andra lyckade evenemang hölls för bland annat miljödepartementets miljöprövningsenhet, Stockholms universitets ledning och Sveriges medicin- och vetenskapsjournalister. Dessutom blev historiens andra Öppet hus som hölls i juni återigen fullbokat.

Läs mer om verksamheten på Askölaboratoriet 2014