Foto: Jerker Lokrantz/Azote.

 

Följ oss på Facebook för massa rolig och aktuell information

På vår facebooksida visar vi fler filmer och foton från verksamheten på ön, och berättar om aktuella förhållanden såsom algblomningens status i Asköviken eller badtemperaturen vid B1:an!

Pågående forskning, möten och besök:

Vecka 21

22-24 maj: Havs- och vattenmyndighetens expertworkshop om ekosystemkomponenter i Östersjön. Organisatör: ArtDatabanken.

23-24 maj: Miljöövervakning med Limanda; mjukbottenfauna. Stockholms universitet, DEEP.  

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.


Mesokosmer tillhörande forskningsprojektet 'Eco-Evo feedbacks under stress'.
 

Vecka 22

28-30 maj: Miljöövervakning med Electra i Björkskärsfjärden.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 23

4-5 juni: Miljöövervakning; mjukbottenfauna, med Limanda i Dragviksfjärden.

4 juni: Miljöövervakning med Electra vid BY31.

7-8 juni: Provtagning i Himmerfjärden och vid B1.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Flera forskare ute och rekar eller jobbar.

Vecka 24

11-18 juni: Forskarskolan med gymnasielever ledd av en forskare vid Stockholms universitet.

12-13 juni: Kursprovtagning.  

11-15 juni: Provtagningar med Electra väster om Gotland: Undersökning av fiskrörelser i relation till syrefria zoner. Vi ämnar att undersöka hur pelagisk fisk rör sig i förhållande till vatten med låg syrehalt i Östersjön. Språngskiktet (haloklinen) och fiskrörelser kommer att studeras med det vetenskapliga ekolod (EK80) som finns monterat på R/V Electra. Stockholms universitet, SRC. Akvatiska Resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

11-15 juni: Forskningprojektet FucusFish. Vad betyder blåstångsmiljön som yngelkammare för fisk i Östersjön, och vad händer om tången försvinner på grund av stundande klimatförändringar? Stockholms universitet, DEEP.

12 juni: Forskningsprojektet Funkveg - The origin and regeneration of free-living populations of Fucus vesiculosus in the northern Baltic Sea. Stockholms universitet och Baltic Bridge.

15-16 juni: Exkursion med Electra för konferensen International Conference on Arctic Margins VIII. Stockholms universitet.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Flera forskare ute och rekar eller jobbar. 

Vecka 25

11-18 juni: Forskarskolan med gymnasielever ledd av en forskare vid Stockholms universitet.

18 juni: Miljöövervakning vid BY31.

19 juni: Provtagning i Himmerfjärden.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 26

26 juni: Invigning av nya båthuset.

28-29 juni: Kursprovtagning.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 27

1-7 juli: Electra i Almedalen.

2-6 juli: Kurs i marinbiologi. Stockholms universitet.

4 juli: Provtagning i Himmerfjärden.

5 juli: kursprovtagning med Limanda.

6 juli: Provtagning vid B1 med Limanda.

Flera forskare ute och rekar eller jobbar. 

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 28

9 juli-28 juli: Forskningsprojektet; Könskvoter och övermognad av ägg hos storspiggen startar. Stockholms universitet, Zoologiska institutionen.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 29

17 juli: Provtagning i Himmerfjärden.

9 juli-28 juli: Forskningsprojektet; Könskvoter och övermognad av ägg hos storspiggen startar. Stockholms universitet, Zoologiska institutionen.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 30

9 juli-28 juli: Forskningsprojektet; Könskvoter och övermognad av ägg hos storspiggen startar. Stockholms universitet, Zoologiska institutionen.

21 maj-juli: Eco-evo feedbacks under stress. Vi undersöker hur evolutionära ändringar i fisk påverkar ekologiska tillbakakopplingar i födoväven under stress. Detta studeras experimentellt i mesokosmer med en enkel födoväv (storspigg, bentiska evertebrater och makroalger). Som stressor används antingen temperatur eller salinitet. Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 31

30 juli-10 augusti: Kurs: Östersjöns miljö.

31 juli-2 augusti: Kursprovtagning med Limanda.

Vecka 32

30 juli-10 augusti: Kurs: Östersjöns miljö.

8 augusti: Provtagning med Limanda för forskningsprojektet: Nedbrytning av hydroxylerade polybromerade difenyletrar (OH-PBDEs) i sediment. Stockholms universitet, ACES.

10–20 augusti: Forskningprojektet FucusFish. Vad betyder blåstångsmiljön som yngelkammare för fisk i Östersjön, och vad händer om tången försvinner på grund av stundande klimatförändringar? Stockholms universitet, DEEP.

Vecka 33

13-31 augusti: Nationell miljöövervakning av vegetationsklädda bottnar. Havs- och vattenmyndigheten.

14 augusti: Provtagning i Himmerfjärden.

15 augusti: Provtagning vid B1 med Limanda.

Vecka 34

20-27 augusti: Doktorandkurs; Climate of the Baltic Sea Region. Rostock universitetet i samarbete med Stockholm universitetet, Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde och Baltic Earth programmet. Läs och se en film om en tidigare sådan kurs.