Studieakvarier, insamling av organismer, nedsättning av tångmärlor i Asköviken och märla på stav.
Studieakvarier, insamling av organismer, nedsättning av tångmärlor i Asköviken och märla på stav.

Övergödningen i Östersjön gynnar trådalger som konkurrerar med blåstång, en viktig livsmiljö för kräftdjur. När de ettåriga trådalgerna dör under vintern, lämnas botten utan vegetation på de platser där trådalgerna konkurrerat ut blåstången.

Var trivs djuren?

I projektet studerades tångräkors val av livsmiljö genom ett akvarieexperiment där tångräkor fick välja att vistas i tång eller på kal botten samt i tång eller bland trådalger.

Även ett fältexperiment utfördes för att studera risken för tångmärlor att bli uppätna av rovfisk i olika livsmiljöer. Med hjälp av tråd och superlim fästes tångmärlor vid pinnar, som sedan placerades antingen i vegetation eller på kal botten.

Övergödningen kan spela viktig roll

Resultaten från experimenten visade att kräftdjurs levnadsvillkor sannolikt påverkas av övergödning, vilket i sin tur kan påverka förekomst av rovfiskar som smörbult och abborre som använder kräftdjuren som föda.

Elever: Alice Eklund (1), Bercis Arslan (2), Isa Juliusson (3), Jack Hellstaf (4), Örn Carleson (5)
1 Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm,
2 Åva Gymnasium,
3 Södra Latin,
4 Fryshuset Gymnasium,
5 Norra Real

Handledare: Josefin Sagerman, josefin.sagerman@su.se, Stockholms universitets Östersjöcentrum