Prislista

Prislista

På Askölaboratoriet debiteras Vistelse, Transporter och Resursanvändning. Avboka i god tid. Bokade, ej utnyttjade resurser debiteras. Doktorander vid Stockholms universitet kan söka Asköstöd, ett ekonomiskt stöd för vistelse och resursanvändning.

Se priser:

OBS: Priserna gäller från och med 2017.

R/V Electra

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Aktuell forskning

Östersjöns ekosystem

På Askölaboratoriet erbjuds forskarna flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Olika metoder passar olika typer av frågeställningar.

Kunskapen når fram

meetings and visits on Askö

Askölaboratoriet på film