Prislista

Prislista

På Askölaboratoriet debiteras Vistelse, Transporter och Resursanvändning. Avboka i god tid. Bokade, ej utnyttjade resurser debiteras. Doktorander vid Stockholms universitet kan söka Asköstöd, ett ekonomiskt stöd för vistelse och resursanvändning.

Ny prislista 2020

Från och med nästa år betalar alla lärosäten och myndigheter samma kostnad för vistelse och alla lärosäten betalar lika mycket för nyttjande av fartyg och båtar. 2020 införs en ny kostnad för förvaring av utrustning och material utanför experimentperioden.

Se priser 2019:

OBS: Priserna gäller från och med 2017.

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa