OBS: nya priser för 2020

Kostnader för vistelse på Askö

Forskning, fältarbete, kurser, möten och workshops
Kostnad för marint verksamma vid universitet och myndigheter. Externa besökare debiteras efter överenskommelse. För examenasarbetare som gör fältarbeten är vistelsen gratis i upptill tre månader. För doktorander vid Stockholms universitet finns möjlighet att ansöka om Asköstöd.  
 

Askö    Universitet Myndigheter  
Dag dag 150 150  
Dygn dygn 300 300  
Extraturer st 1 200 1 200  
Förvaring 1 kvm (utöver faktisk projekttid) månad 100    
Assistens tim 350    
Farligt avfall   Faktisk kostnad    
I priset ingår resa till och från ön med ordniarie turer, nyttjande av konferensrum, lab, kylrum, experimenthall.         

 

Mer om det som ingår vid din vistelse:

 • Transport till och från Askö med ordinarie turer

 • Sängplats i flerbäddsrum, lakan medtages
 • Tillgång till:
  • Mäss, föreläsningssal med powerpoint-projektor, bibliotek och andra gemensamma utrymmen
  • Skrivplats, datautrustning med internet-uppkoppling
  • Laboratorielokaler med brackvatten och annan utrustning
  • Fält- och provtagningsutrustning
  • Småbåtar (efter genomgången utbildning)

 

Kostnader för resursanvändning

Fartyg och båtar
På Askölaboratoriet finns flera fartyg och båtar. De används för forskning, utbildning och miljöundersökningar, samt för transporter till och från fältstationen. På fartygen medföljer alltid skeppare. Läs mer om fartyg och båtar 

Båtar   Universitet Myndigheter Fullkostnad
R/V Electra af Askö        
Dagsturer(1) tim 1 300 1 900 2 400
Expeditioner - riktpriser(2)        
2 besättning dygn 18 000 24 000 33 000
3 besättning dygn 22 000 31 000 39 000
4 besättning dygn 26 000 37 000 48 000
         
Limanda tim 800    
Sprattus tim 500    
Perca tim 300    
         

1) Minsta debitering 4h
2) Kostnaden per expedition beräknas vid bokning

FÖR KURSER på Electra gäller andra priser – kontakta Eva Lindell för överenskommelse!  

     

 

 

Andra erbjudanden

Assistens vid forskning och provtagning

 • Hjälp vid fältprovtagning, transport med fyrhjuling, verkstadsservice, konstruktionsarbeten etc. Utföres i mån av tid. 350 kr/tim + eventuellt material

 • Införskaffande av biologiskt och annat material (fisk, musslor, sediment, vatten m.m.) Avgift enligt överenskommelse.

Specialutrustning
Det finns möjlighet till undervattensfilmning med vår ROV. Avgift enligt överenskommelse.


Välkommen att boka Askö och fartyg

Vår fältstation är öppen för alla som önskar bedriva forskning, anordna marina kurser eller hålla projektmöten. Forskningsansökningar som gäller sommarhalvåret behandlas tillsammans och skall vara oss tillhanda senast den 15 mars.

Till ansökningssidan - läs mer eller boka kurs, möte eller forskning!