Upplev havets organismer i deras egen miljö

Kring Askölaboratoriet finns goda möjligheter att använda dykning som arbetsmetod för doktorander och forskare som uppfyller kraven enligt AFS 2010:16. All dykning sker med egen utrustning. Oxybox och dykflagga finns att låna. I dykrummet finns möjlighet att förvara, skölja och torka dykutrustning, samt att fylla luft (200 & 300 bar). 

 

Regler

Kontrollera att du uppfyller kraven på utbildning (S30 eller motsvarande) och har en godkänd läkarundersökning innan du reser till Askö. Intyg, certifikat samt loggbok ska visas för Eva Lindell på Askö. Ett dyklag består av minst tre personer, varav minst en ska ha dykledarbehörighet för lägst S30 (DykLS30). 

  • För både fridykning och apparatdykning gäller Stockholm Universitets dykregler. Du som är medarbetare vid universitetet kan logga in och läsa dem på medarbetarwebben. Säg till annars, så kan vi skicka dem till dig!

  • För apparatdykning gäller Arbetsmiljöverkets AFS 2010:16 Dessa finns att läsa på Askö. Läs och ladda ner dokumentet.

  • Prefekten på din institution är ansvarig för dig, och ska i förväg informeras om planerat dykarbete och godkänna detta.