Skrovet byggs uppochner på varvet i Riga
Skrovet byggs uppochner på varvet i Riga


Varvet Baltic Work Boats har nu satt in 30 man för att snabbt bygga ihop skrovet i Riga. Det kommer att vara klart att vändas på rätt köl i början av september. Då kommer skrovet att transporteras till varvet i Kuressare i Rigabukten, där styrhytten byggs och fartyget utrustas och inreds.

Fartyget ska användas för forskning, utbildning och övervakning vid Askölaboratoriet, och kommer att ersätta det nuvarande största fartyget, den över 40 år gamla R/V Aurelia. Det nya fartyget ska bli 22 meter långt och 7 meter brett, och ska hjälpa forskare att kartlägga vårt känsliga innanhav – hela vägen från ytan ner i sedimenten.

Avancerad utrustning ombord

Fartyget blir utrustat med flerstrålig ekolod för att få on-line information om bottens utseende, och akustisk strömmätare för att mäta strömmar i vattenpelaren. I kombination med CTD-sonden, som består av sensorer som kontinuerlig mäter salthalt, temperatur och djup, får man 3D-bilder av vattenmassan. De tredimensionella bilderna av världen under havsytan avslöjar allt från bubblande metangas till tickande miljöbomber.

På akterdäck byggs en A-ram som i kombination med en vinsch kan hantera olika tunga sedimentprovtagare, som exempelvis en bentisk landare som placeras på botten där den gör kemiska, biologiska och fysikaliska mätningar direkt. Fartyget har också ett laboratorieutrymme på cirka 40 kvadratmeter, där prover från vatten och sediment kan hanteras direkt.

Förberedelser krävs även på Askö

För att kunna gå in med det större och mer djupgående fartyget behöver Askölaboratoriets hamn muddras och nya större pontoner anskaffas till både fastlandshamnen i Uttervik och på Askö. Eftersom Askö är ett naturreservat och vattnen runt Askö ingår i ett större marint reservat krävs tillstånd från Länsstyrelsen i Sörmland, vilket nu har erhållits. Upphandlingen kommer att ske nu i september för att få allt på plats innan fartyget levereras.

En fartygsgrupp leder arbetet

Fartygsgruppen ska vara verksam under hela konstruktions- och byggnadsfasen. Gruppen leds av Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum. Övriga deltagare är Lena Kautsky med ansvar för infrastrukturfrågor vid Östersjöcentrum och Martin Jakobsson från Institutionen för geologiska vetenskaper som också sitter i Östersjöcentrums styrelse, samt Susann Ericsson och Mattias Murphy, skeppare från Askölaboratoriet. Dessutom ingår två externt rekryterade kompetenspersoner, Christer Johansson med mångårig erfarenhet av fartygsupphandling från Sjöfartsverket och Stig Hellstrand, tidigare verksam vid Sjöfartsverket med ansvar för tekniska specifikationer för skeppsbygget.