Det nya fartyget ska bli 22 meter långt, dvs fem meter längre än fältstationens nuvarande största fartyg R/V Aurelia. Det isbrytande skrovet blir i stål och 7 meter brett. Fartyget konstrueras för 30 års teknisk livslängd, med en årlig driftstid på ca 1500 timmar.

Ett stort antal forskare från universitetet har deltagit i arbetet med att ta fram önskemål och krav på fartygets funktioner, förmågor, utrymmen och utrustning. Utformningen av den tekniska funktionsspecifikationen där alla funktionskrav på fartyget finns specificerade har pågått under hela året, med stor hjälp från experter.

Fartyget kommer att kunna utföra samtliga uppgifter och verksamheter som R/V Aurelia gör idag, men modern fartygsteknik och miljövänliga motorer gör att det nya fartyget får en betydligt bättre funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område.

Fartyget förväntas utgöra ett centralt bidrag till en betydelsefull utveckling av Stockholms universitets forskning och utbildning om Östersjön.  Det kommer också att kraftigt förstärka internationellt forskningsutbyte avseende Östersjöns miljö, tillstånd, variationer och historiska utveckling.

Läs om underskriften i rektors blogg

 

Bakgrund: Fältstationen Askölaboratoriet behöver ett nytt fartyg för att ersätta den över 40 år gamla R/V Aurelia. Familjen Erling-Perssons Stiftelse gav i februari 2013 Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga ett nytt modernt isgående forskningsfartyg.