Ritning över det nya fartyget
Ritning över det nya fartyget

 

Det nya fartyget håller på att byggas och befinner sig nu på ett varv i Kuressare i Rigabukten. Där ska styrhytten byggas och fartyget utrustas och inredas. Sjösättningen är beräknad till sommaren 2016.

Många namnförslag kom in

När namnet nu slutligen skulle beslutas inbjöds alla marint verksamma vid Stockholms universitet att komma med förslag. Traditionen bjuder att fartyg och båtar på Askölaboratoriet har latinska namn efter olika arter i Östersjön, men det var inget krav. En stor mängd goda förslag kom in, och ledningen valde med viss möda ut tre namn som rektor hade att välja bland. De tre var:

  • Aurelia vilket är namnet på öronmanet, liksom namnet på Askös befintliga största fartyg
  • Yoldia efter den mussla som gett namn åt ett av Östersjöns tidigare utvecklingsstadium
  • Electra efter ett av de mossdjur som Askölaboratoriets grundare Lars Silén forskade på

Rektor valde den 19e oktober namnet R/V Electra.

En hommage till Lars Silén

Professor Lars Silén var en modig eldsjäl som redan 1961 vågade satsa på att bygga upp Askölaboratoriet, Sveriges första marina laboratorium vid Östersjökusten. Han ledde framgångsrikt Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet under många år, och var också en framstående internationell auktoritet på den mångformiga gruppen Bryozoa, mossdjur.

Mossdjuret Electra crustulenta, tångbark, på en tångplanta. Bilden visar en vackert mönstrad koloni, men djuren är tyvärr borta, bara skalet är kvar. Foto: Azote/ Niclas Wijkmark
Mossdjuret Electra crustulenta, tångbark, på en tångplanta. Bilden visar en vackert mönstrad koloni, men djuren är tyvärr borta, bara skalet är kvar. Foto: Azote/ Niclas Wijkmark
 

Ett par arter mossdjur klarar att leva i Östersjöns bräckta vatten. Electra crustulenta, eller tångbark, är den absolut vanligaste. Den sitter som ett tunt vitt nätöverdrag på alger, båtbottnar, musslor och stenar. I förstoring kan man se att det är en hel koloni av individer som bor i varsitt litet fack och filtrerar plankton ur vattnet.

 

 

 

Jungfrufärd.Vårt nya fartyg R/V Electra är nu färdigsvetsat på varvet i Riga. Det är fortfarande ett tomt skal och överbyggnaden med styrhytt ska monteras på. Nu ska fartyget bogseras till Kuressaare i Estland där det ska färdigställas. Allt ska vara färdigt till sommaren 2016

Posted by Askölaboratoriet, SMF on Tuesday, 20 October 2015

R/V Electras jungfrufärd från varvet i Riga till Kuressaare