Allmänna resurser

 • Ett brackvattensystem finns indraget på labbet, med möjlig sandfiltrering. Vattnet kommer från 15 meters djup.
 • Mätboj för kontinuerlig datainsamling finns utsatt under isfri säsong.

Utomhusresurser

 • Experimenthallen har, helt eller delvis, öppningsbara väggar och tak. Där finns tillgång till stora kar/bassänger.
 • Uppställningsytan bakom experimenthallen har utökats. Vilket ger utökade möjligheter för genomflödesexperiment.
 • Sorteringsbänkar med rinnande brackvatten finns tillgängliga utomhus.

Klimatrum

Totalt finns 5 stycken klimatrum, varav ett är för ekotoxförsök. I samtliga rum finns system för luftbubbling av prover och system för kontinuerlig tillförsel av brackvatten, samt möjlighet att via lysrörsarmaturer reglera dygnsrytmen. Temperaturen kan regleras mellan ca 5-25C°. All elektrisk utrustning som ska användas måste vara skyddsklassad enl. IP 63.  

Termorum
 

Laboratorieutrymmen

 • Sorteringslab har entré direkt från kajen och är en oöm lokal där material kan sorteras, sållas eller rengöras. Rinnande brackvatten, rejäla slangar och avlopp direkt ut i havet igen.
 • Kurslab har plats för 16 personer. Där finns bra ljus, flera stereoluppar, dragskåp, några mikroskop och bestämningslitteratur, samt indraget brackvatten och stora hoar där insamlat material kan stå på genomrinning. 
 • Mikrobiologiskt lab har bland annat värmeskåp, muffelugn, en pytho-PAM, certoclav och faskontrastmikroskåp. 
 • Kemilab har dragskåp samt en spektrofotometer, vakuumcentrifug och mikrocentrifug.
 • Torrlab har utrustning för filtrering av vatten
 • Partikellab med partikelräknare
Labutrymmen