Laboratoriearbete
 
 

Kemikaliehantering

På Askölaboratoriet ska vi enligt vår miljöpolicy sträva efter att minimera kemikalieanvändningen. Skyddsföreskrifterna för ämnena måste också följas. Kursledaren är ansvarig för kursers kemikaliehantering.

Det är viktigt att du anger i ansökan att du/ni/kursen kommer att arbeta med kemikalier.

Du är skyldig att medföra produktblad för alla kemikalier samt en gällande riskanalys för det planerade arbetet. Dessa ska visas för ansvarig vid ankomsten till Askö. Då ska ni också rådgöra om var och hur ni kan arbeta med kemikalierna. All kemikaliehantering ska ske i därför avsedda dragskåp och kemlab. Ekotoxikologiska experiment får utföras i termokonstansrummet vid mikrolab. Kemikalier som du själv tagit med dig samt kemavfall som ni åstadkommit måste tas med från stationen vid avfärd.

Formalin

Askölaboratoriet har skärpt praxis för formalinhantering. Formalin får endast användas i ett speciellt dragskåp på kemlab. Mikroskopering av formalinfixerade prover får endast ske i mikroskoprummet under utsugsfläkt. Förvaring av prover sker i formalinförrådet i ladan.

Radioaktiva isotoper

Askölaboratoriet har tillstånd att hantera radioaktiva substanser. Dessa undersökningar får endast ske i ett av labben. Kontakta ansvarig redan under planeringen av projektet.
Den enskilda forskaren måste intyga att erfordeliga tillstånd finns.

Avfall måste tas med till fastlandet

Det är viktigt att du tar hem och kastar och sorterar ditt avfall när du avslutat ett experiment eller provtagning. Mer information finns i våra säkerhetsföreskrifter, fråga personalen!