Labutrustning

Stationär utrustning

Avjoniserat vatten (osmosanläggning) för normalt laboratoriearbete
Partikelfritt vatten, även brackvatten (filtrerat via 22 my) exempelvis vid födoförsök etc
Ismaskin(kuber)
Kyl och frysskåp
-80C° frys
Förbränningsugn (Muffel, 500C°)
Torkugnar 5st
Frystork
Centrifuger (en kylcentrifug, en vanlig, en mikro och en vakuum)
Certoclav

Genysis spektrofotometer
Ultrospec spektrofotometer
Dubbelstrålig spektrofotometer
Vågar, snabbvågar med 2-5 decimaler
Partikelräknare
pytho-PAM

Mikroskop, (stero-, flourescens-, inverterade-, faskontrast)
Luppar med ljuskällor
Mätokular (1 set)
Digitalkamera för mikroskop och/eller för dokumentation av försöksuppsättningar, provtagningar etc

pH meter METROHM 691
Peristaltiska pumpar 2st
Skakvattenbad med termostat
Termostatbad
Filtrerutrustning Millipore 27 och 45 mm
Homogenisator (för klorofyllanalyser)
Kombinerad redox-meter med referens- och platinaelektrod

Bärbar utrustning som även kan användas i fält

CTD sensorer 
Minimonitor EP 15F
Ljusmätare, 2st, PAR-mätning (LICOR)
Dataloggers, HOBO med mjukvara
Syremätare, WTW med 40 m kabel
Syremätare, WTW med 1.5 m kabel
Salt/konduktivitetsmätare WTW med 1.5 m kabel
Salt/konduktivitetsmätare WTW med 30 m kabel 2 stycken
pH-meter
Akvarier i plast och glas, rymd 10-20 samt ett par större ca 50 liter. 

Forskningsutrymmen
 

Andra saker

I övrigt finns måttliga mängder av allmänna laboratorieutensilier såsom glas, kolvar, bägare, termometrar, trattar, pipetter o.s.v.

Forskare medför förbrukningsmaterial odyl. själva, men mindre mängder av engångsmaterial finns att tillgå: pasteur-pipetter, handskar, tejp, parafilm, engångssprutor m.m.