Enkäten 2012 skickades till 103 personer. Av dem svarade 51 personer, vilket motsvarar 50% svarsfrekvens, och var lägst hittills. Gruppen Nytillkomna, dvs. de som varit på Askölaboratoriet mindre än tre gånger, var 17 stycken (34%).

Några svar på frågan ”Vad tycker du om Askölaboratoriet?”

• Liten men naggande god = bäst
• Jag tycker att fältstationen har bra utrustning och ger mycket god service (de som
arbetar är väldigt serviceinriktade).
• Mycket bra för kurs och forskning
• Trevliga lokaler, bra utrustning.
• Skönt med en så pass "öde" placering.

Planeringen fungerar allt bättre

Enligt 98 % av de som svarat på enkäten fungerar de ÖVERGRIPANDE förberedelserna inför Asköbesöket smidigt. 86% ger högsta betyget 1, och endast en person, en nytillkommen, gav betyget 3. Detta är de bästa betygen hittills, och en fortsättning på en stadigt uppåtgående trend.

Frågan som rör kännedom om möjlighet till en gratis förmiddagstur sticker fortfarande ut. Många känner inte till turen. Nästan alla var dock nytillkomna, och trenden går sakta uppåt vad gäller vetskapen om denna tur. Den har körts vid behov sedan 2007, och är ett konkret resultat av kommentarer och svar på denna enkät.

Nöjda besökare

Vistelsen på ön fick strålande betyg. Nästan bara 1 och 2 i betyg, och några enstaka 3:or. Undantaget är frågan om behov av fler transportmöjligheter till fastlandet, där några fortfarande är missnöjda med de som erbjuds. En av få frågor där trenden går åt minskad nöjdhet är påståendet ”Det var helt OK att ordna sin egen mat”. Allt färre instämmer till fullo, men å andra sidan var det inga som helt tog avstånd i år. Bäst betyg fick trivseln, personalen och vistelsen övergripande. Nytillkomna har något svårare att finna sig tillrätta än de Erfarna, men trivs å andra sidan bättre.

Frågorna om transport och logi har fått allt bättre betyg under åren, liksom betygen på lab- och fältutrustning. Renoveringarna har gett resultat. Det trådlösa nätverket får dock ungefär samma halvbra betyg som vanligt, trots en stadig utbyggnad och förbättring. Kraven och förväntningarna tycks öka lika fort.

En värdefull resurs

Hela 94% av de svarande tyckte att Askös resurser var värdefulla för deras verksamhet och 98% vill gärna återkomma. De allra flesta (88 %) anser att Askölaboratoriet är tillräckligt välutrustat för deras behov, och allt färre anser att ö-läget är ett problem.

Frågan om fakturan kom i rimlig tid fick tråkigt nog åter några mycket missnöjda. År 2011 fanns inga betyg sämre än 3. En stadig ökning av dem som är helt nöjda med faktureringstiden visar trots allt att vi är på rätt väg, trots enstaka missar.

Stort tack!

Ett särskilt tack för alla utförliga och konstruktiva kommentarer! Vi tar till oss dem och kommer att fortsätta arbeta för att bara få positiva och trevliga omdömen ;)

Hälsningar från

Personalen vid Östersjöcentrum 

Enkät 2012