Årets enkät skickades ut till 78 personer, 45 svarade, vilket motsvarar 58% svarsfrekvens. Förutom att titta på totalresultaten jämfördes gruppen Nytillkomna 10 st (22 %) med gruppen Erfarna 34 st (76 %).

Något fler än hälften av respondenterna besvarade enkäten utifrån en forskningsroll och en tredjedel som kursarrangörer, vilket är ungefär som tidigare år. Vi ser dock en uppåtgående trend av mötesarrangörer. Det var många som markerat flera alternativ och alltså varit ute i flera olika roller. Liksom förra året svarar hälften att det varit på fältstationen mer än 6 dagar. Antalet svarande Nytillkomna har inte varit så lågt sedan 2007. Antalet Erfarna ligger i linje med tidigare år.

Några svar på frågan ”Vad tycker du om Askölaboratoriet?”

  • Fantastisk miljö och personal.
  • Excellent service, nice people, one of the best ever visited.
  • Liten, (lagom stor) och naggande god. Inte för stor så att man inte ser alla som finns där.
  • Skulle vara toppen med att få lunch men förstår att det är svårt. Kolla upp hur det är på Husö.
  • Vi hade hela labet för oss själva vilket var fantastiskt bra. På andra fältstationer känner jag ofta att jag är i vägen för de andra forskarna som jobbar där. På Askö kunde vi sprida ut oss och jobba på..
  • Har inte så mycket att jämföra med men har en mycket positiv upplevelse av hela askövistelsen, från bokning till faktura :)
  • Askölaboratoriet är en välutrustad fältstation i en vacker och inspirerande miljö. Alla möten och kurser som jag har deltagit i att arrangera har fungerat över förväntan på alla sätt!: )
  • Askö Laboratory had all the equipment and facilities that I needed
  • Bäst!
  • Generellt är Askö mindre utrustat än de stora fältstationer jag varit på (inte så konstigt). Men detta vägs upp med personalens härliga "allt går att lösa" inställning vilket gör att allt som man behöver finns när man väl behöver det. Så på det stora hela är det lättare att får saker gjorda på Askö.

Stort tack!

Ett särskilt tack för alla utförliga och konstruktiva kommentarer! Vi tar till oss dem och kommer att fortsätta arbeta för att bara få positiva och trevliga omdömen ;)

Läs eller ladda ner hela sammanfattningen Enkät 2013 (175 Kb)