Asköbesökarens roll 2014
Asköbesökarens roll 2014

Vistelse på Askö

98 % är på det hela taget nöjda med sitt besök, betyg 1 och 2, och endast en person gav betyg 3. Överlag har betygen på vistelsen stadigt förbättrats genom åren, det vill säga att fler ger betyg 1. Nytt för i år var att vi erbjöd kurser och möten hjälp i köket. De visade sig väldigt uppskattat, 88 % var helt nöjda.

Lab- och fältutrustning

I lab- och fältutrustning varierar svaren allt från att det finns tillräckligt och att det är bra till att det är alldeles för omodernt och dåligt underhållet. Det allra flesta är dock nöjda med utrustningen och väldigt många tar med sin egen mer avancerade utrustning.

Vi ser (och hör) att fler forskare är nöjda om det är fler forskargrupper ute samtidigt.

Kommentarer efteråt 

Hela 96 % av de svarande tyckte att Askös resurser var värdefulla för deras verksamhet (betyg 1-2). De allra flesta anser att Askölaboratoriet är tillräckligt välutrustat (93 %) för deras behov och liksom förra året vill allt fler gärna återkomma, 96 % instämde helt i det påståendet.

Läs hela sammanfattningen och fritextsvar:  Enkät 2014 (151 Kb)  

Stort tack!

Tack alla ni som bidragit med input, den är mycket värdefull för oss. Vi önskar alla tidigare och nya gäster varmt välkomna nästa år!