Utvärdering

Askölab

Utvärdering

Hur är det på Askö egentligen?

Askölaboratoriets olika nyttjare får varje år en enkät om vad de anser om verksamheten. Åsikter om förberedelser, bokning, vistelse, resurser och debitering täcks in.
Svaren på dessa enkäter har gett upphov till flera förändringar och omprioriteringar. Några exempel är upprustning av mäss och bastu, trådlöst internet, förbättrad säkerhetsinformation och flera nya cyklar.

Askö utvärdering 2014

Askös användare tycker till om 2014

Vistelsen vid Askölaboratoriet fick gott betyg i 2014 års utvärdering. Den nya servicen med kökshjälp för möten och kurser var mycket uppskattad.

Askö sunset

Askös användare tycker till om 2013

Vistelsen vid fältstationen fick strålande betyg. 98% är på det hela taget nöjda med sitt besök. Överlag har betygen på vistelsen stadig förbättrats år från år.

Enkät 2012

Askös användare tycker till om 2012

Enligt 98 % av de som svarat på enkäten 2012 fungerar de ÖVERGRIPANDE förberedelserna inför Asköbesöket smidigt. 86% ger högsta betyget 1, och endast en person, en nytillkommen, gav betyget 3. Detta är de bästa betygen hittills, och en fortsättning på en stadigt uppåtgående trend.

Enkätresultat

Läs sammanställningarna om vad nyttjarna tycker om verksamheten. Med figurer och beskrivning av utförandet.

Ännu utförligare sammanställningar av kommentarer och figurer finns att tillgå om någon är intresserad.