Ovärderlig resurs för Östersjöforskningen

Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriet ligger på en ö i Trosa skärgård. Det är Sveriges enda fältstation för marin forskning i Östersjön, och en fundamental del av nya Östersjöcentrum. Askölaboratoriets största fartyg R/V Aurelia är byggd i stål och 16 meter lång. Aurelia kan i dag ta upp till 35 passagerare vilket behövs vid undervisning och transport av större grupper. Under kalla vintrar med mycket is är Aurelia ovärderlig, då hon är fältstationens enda isgående fartyg.

Behov av att säkerställa framgångsrik forskning i framtiden

Aurelia är 40 år gammal, och har haft stor betydelse för den marina forskning, miljöövervakning och utbildning som har bedrivits sedan dess, men är i dag försliten. En utredning har visat att hon inte längre är meningsfull att renovera.

För att nå vår vision om att kraftsamla Östersjöforskning och utbildning vid Stockholms universitet behövs inom kort ett nytt fartyg som ersätter Aurelia. Ett modernt och välutrustat fartyg skulle öppna för innovativa forsknings- och undervisningsmöjligheter, och vara ett centralt bidrag till en betydelsefull utveckling.

 
Artikel Aurelia
 
  

 

 

 

 

 Läs utdrag ur en nyhetsartikel med bilder från Aurelias första år 1973

R/V Aurelia – på provtagning sedan 1974!

Forskningsfartyget R/V Aurelia levererades den 20 juni 1973. Hon beställdes från varv Lidwall & Söner AB och finansierades med pengar från Riksbanksfonden. Redan 1974 användes hon för omfattande provtagning i skärgården. I utslumpade områden gjordes noggranna kvantifieringar av växt- och djurliv, för att få en bättre uppfattning av hur världen såg ut under ytan.