Arbete pågår för fullt, och helt enligt plan, för att åstadkomma ett fartyg som passar Askölaboratoriets och forskarsamhällets behov. Nu har det mesta fallit på plats.

Kontraktet med det estniska varvet Baltic Workboats AS skrevs under av rektor i somras, och det första arbetsmötet med dem har hållits. Då diskuterades detaljer kring konstruktionen och arbetet under hösten planerades. Det nya fartyget ska bli 22 meter långt och 7 meter brett, och skrovet kommer att börja byggas i höst.

Fartyget kommer att kunna utföra samtliga uppgifter och verksamheter som R/V Aurelia gör idag, men modern fartygsteknik och miljövänliga motorer gör att det nya fartyget får en betydligt bättre funktionalitet och förutsättningar för att verka inom ett större geografiskt område.

Bakgrund: Fältstationen Askölaboratoriet behöver ett nytt fartyg för att ersätta den över 40 år gamla R/V Aurelia. Familjen Erling-Perssons Stiftelse gav i februari 2013 Stockholms universitet ett bidrag på 30 miljoner kronor för att bygga ett nytt modernt isgående forskningsfartyg.