Fältstudier av ekologiska samband och trofiska interaktioner i Östersjöns littoralzon. Provfiske och andra deskriptiva studier av Östersjöns näringsväv, labstudier av de abiotiska faktorernas betydelse för ekologiska processer.

Kurstyp: Grundkurs 7,5 hp
Kursen ges av: Institutionen för biologisk grundutbildning, Stockholms universitet
Kursledning/kursansvarig: Michael Tedengren