Fältkurs där Östersjöns speciella miljö, fauna och flora studeras i lab såväl som i fält. Provtagningtekniker demontreras och aktuell Asköforskning presentaras.

Kursansvariga: Michael Tedengren och Ellen Schagerström, Institutionen för ekologi, miljö och botanik