Kursen behandlar den unika funktionen och biologin hos Östersjöns, djur- och växtsamhällen och analyserar hur ekosystemet påverkas av människans verksamhet, t ex övergödning, miljögifter och introducerade främmande arter. Människans nyttjande och förvaltning av naturresurser och fiske tas upp. Kursen innefattar en veckas fältkurs på Askölaboratoriet och ingår i kandidatprogrammet i marinbiologi.

Läs mer eller ansök på kursens hemsida

Kursansvarig: Ellen Schagerström, Institutionen för ekologi, mIljö och botanik, Stockholms universitet