Klassisk ekologikurs med nisch, populationer, samhällen, ekosystem, spridning, metapopulationer, naturresursutnyttjande. Fältprojekt gruppvis.

Kurstyp: C 15 hp
Kursen ges av: Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Kursledning/kursansvarig: Mikael Lönn