Klassisk ekologikurs med nisch, populationer, samhällen, ekosystem, spridning, metapopulationer, naturresursutnyttjande.

Lärare: Mikael Lönn, Södertörns högskola