Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitets Östersjöcentrum
  4. Askölaboratoriet
  5. Utbildning
  6. Fördjupningskurs i Östersjöns ekosystem och naturresurser

Fördjupningskurs i Östersjöns ekosystem och naturresurser

EVENEMANG

Datum: 21 september 2015 10:00 - 25 september 2015 16:00
Plats: Askö

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola

Kursen ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar Östersjöns ekosystem och naturresurser. Inledningsvis behandlas Östersjöns fysiska förutsättningar, geologiska historia samt kustzonens miljöbetingelser och viktiga arter och habitat. Vidare beskriver och exemplifierar kursen Östersjöns viktigaste miljöproblem som kemiska föroreningar, övergödning, överfiske, klimatförändringar och introduktion av främmande arter. I kursen ingår även en längre fältbasera d studie. Slutligen behandlas Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv där tyngdpunkten ligger på hållbar förvaltning, miljöpolitik och Östersjön i media.

  • Kurstyp: C-kurs i miljövetenskap, 15 hp
  • Kursansvarig: Elinor Andrén, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakta Askö

Tel: 08-5537 85 80
E-post: asko.ostersjocentrum@su.se

Postadress:
Askölaboratoriet
619 92 Trosa

Internationell Östersjökurs i Askös skärgård

Föreläsningar om Östersjöns ekologi och diversitet

Baltic Sea Centre on youtube