Kursen omfattar alla aspekter på fisk- och fiskeribiologi, inklusive systematik, fysiologi och ekologi. Förutom vetenskapliga specialister deltar representanter för myndigheter, miljörörelsen och fiskerinäringen. Dissektioner, studier av levande fiskar och studiebesök på olika fiskerilab och marina stationer ingår. Kursen ges mars-juni och kan komma att ges på svenska.

Läs mer på kursens hemsida

Kursansvarig: Bertil Borg, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet