Kursen ska ge kunskap om: Metoder för provtagning av vatten, sediment, jord och bergarter. Fysikaliska egenskaper hos sediment . Närings-, redox-, och pH-kemi i akvatisk miljö. Mikroorganisma inverkan på geokemiska processer. Kolmineralisering, processer, och kinetik . Gasutbyte mellan mark, sediment, och atmosfären. Fasta fasens kemiska sammansättning i sediment och sedimentbergarter och vittring.

Askömoment: 2 båtsdagar på Limanda, vattenprovtagning med vattenhämtare O2, Konduktivietsmätningar CTD profiler Sedimentprovtagning med egen provtagare Labb: Spectrofotometrisk analys Titreringar Sediment vattenhalt och glödfölust: Hög-T ugn

Kurstyp: Påbyggnadskurs, 7,5 hp
Kursen ges av: Geologiska Vetenskaper, Stockholms Universitet
Kursledning/kursansvarig: Volker Bruchert